« Tagasi

Mis on Saue valla aasta tegu? Kes on väärt Saue valla vapimärki?

 
Saue vallavolikogu võttis novembri istungil vastu uue tunnustamise korra, mille järgi ootab vallavalitsus detsembris elanike ettepanekuid, mis võiks olla Saue valla 2018. aasta tegu ja kes on väärt Saue valla vapimärki.
 
Vabas vormis aasta teo ettepanekud ja vapimärgi andmise avaldused saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee hiljemalt 31. detsembril 2018. Neid saab tuua ka paberkandjal Saue vallavalitsusse ning halduskeskustesse Laagris, Riisiperes ja Haibas.

Saue valla vapimärk

Saue valla vapimärk on valla kõrgeim autasu. Sellele tiitlile võib nomineerida nii lihtsaid inimesi kui ettevõtete juhte ja ametiisikuid.
 
Vapimärke antakse kord aastas veebruaris, kui vald tähistab pidulikult Eesti Vabariigi sünnipäeva. Aastas antakse välja vaid kuni kolm vapimärki ja saajad otsustab volikogu. Nomineeritu teod ja saavutused peavad olema silmapaistvad ja valla arengut soosivad.
 
Saue valla vapimärk antakse
  • Saue valla elanikule, kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas;
  • ettevõtjale või ettevõtte või asutuse juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Saue valla majanduselu ning pakkunud tööd Saue valla elanikele;
  • välisriigi kodanikule, kes on programmide, projektide, aktsioonide kaudu kaasa aidanud Saue valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule;
  • Eesti Vabariigi kodanikele ja ametiisikutele, kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Saue valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  • muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

Avaldus vapimärgi andmiseks

Saue valla aasta tegu

Aasta tegu on auhind, mis antakse, et tunnustada kogukonnale olulise tähtsusega ettevõtmist ja selle eestvedajat. Saue valla aasta teole oodatakse ettepanekuid koos vabas vormis põhjendusega, miks just see tegu ja tegija tiitlit väärib.
 
Tunnustus „Saue valla aasta tegu" antakse Saue vallaga seotud isikule, ettevõttele või kollektiivile, kelle eestvedamisel on vallas toimunud ettevõtmine või sündmus, mis aasta jooksul on vallale ja valla elanikele olnud olulise tähtsusega ning mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust
 
Aasta teo konkursile esitatud ettepanekud on hääletusel 2.-31. jaanuarini valla Facebooki lehel, kodulehel, vallamajas ja halduskeskustes ning raamatukogudes. Võitja kinnitab vallavalitsus vastavalt hääletustulemustele ja tunnustus antakse võitjale üle veebruaris, kui Saue vald tähistab Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtuga.