« Tagasi

Muutub segaolmejäätmete äraveo teenushind

Jäätmete käitlushindade - Iru jäätmepõletusjaamas 103% - ja veokulude kasv põhjustab omakorda segaolmejäätmete äraveo teenushinna tõusu.
 
Liitumiseelse Nissi ja Kernu valla territooriumil hakkavad prügiveo uued hinnad kehtima 1. maist ning liitumiseelse Saue valla ja Saue linna territooriumil 1. juunist.
Endises Saue vallas ja Saue linnas osutab teenust AS Ragn Sells, endises Nissi ja Kernu vallas haldab korraldatud jäätmevedu MTÜ Jäätmehalduskeskus.
 
Uued hinnad kehtivad kuni olemasolevate hankelepingute lõpuni 2020. aasta alguses.
 
Saue Vallavalitsus viib enne olemasolevate lepingute lõppu läbi korraldatud jäätmeveo uue hanke, mis hõlmab juba kogu Saue valla territooriumit ühtsena.
 
Teenuse osutaja informeerib kliente hinnatõusust personaalselt. Uued hinnakirjad on leitavad ka Saue valla koduleheküljel.
 
Tabelites toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 
Ragn Sells AS: telefon 606 0439, info@ragnsells.ee, www.ragnsells.ee.
MTÜ Jäätmehalduskeskus: telefon 615 0354. info@jaatmehalduskeskus.ee, www.jaatmehalduskeskus.ee.

Segaolmejäätmete äraveo teenustasud

Nissi ja Kernu 1. maist

 Mahuti suurus m3

 Senine hind

 Hind 1. maist

 Kuni 0,14 (sh kott)

 2,42

 2,42

 Kuni 0,24

 4,1

 4,35

 Kuni 0,37

 4,52

 5,40

 Kuni 0,66

 7,61

 9,02

 Kuni 0,8

 7,99

 10,23

 Kuni 1,1

 10,20

 13,61

 Kuni 1,5

 18,66

 23,41

 Kuni 2,5

 20,70

 29,57

 Kuni 4,5

 36,12

 52,78

 

Saue linn, Saue vald 1. juunist

 Mahuti suurus

Saue linn

Saue vald

 Senine hind

 Hind 1. juunist

 Senine hind

 Hind 1. juunist

 Jäätmekott kuni 20 l

 0,60

 0,60

 -

 -

 Jäätmekott kuni 150 l

 0,72

 0,72

 0

 0

 80 l konteiner

 0,53

 0,79

 0,53

 0,79

120 l konteiner

 -

 -

 0,79

 1,19

140 l konteiner

 0,92

 1,39

 0,92

 1,39

240 l konteiner

 1,58

 2,38

 1,58

 2,38

370 l konteiner

 2,44

 3,66

 2,44

 3,66

600 l konteiner

 3,96

 5,94

 3,95

 5,94

660 l konteiner

 -

 -

 4,35

 6,53

800 l konteiner

 5,28

 7,92

 5,27

 7,92

1100 l konteiner

 7,26

 10,88

 -

 -

1500 l konteiner

 -

 - 

 9,89

 14,84

2500 l konteiner

 16,50

 24,74

 16,47

 24,74

4500 l konteiner

 29,70

 44,54

 29,65

 44,54