« Tagasi

Ohtlike jäätmete kampaania ajal saab vanad autoromud tasuta ära anda

Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala tänavune teema on ohtlikud jäätmed. Eesti võtab sel korral fookusesse hüljatud ja lagunevad autod ehk autoromud. Kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuse Liit ja  Kuusakoski AS romud üle Eesti tasuta ära.
 
Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ettevõttes, kel on selleks õigus. Teisisõnu tuleb see viia kas autode maaletoojale või eespool mainitud käitluslube omavasse ettevõttesse.
 
Ohtlike jäätmete kampaania ajal viivad autoromu ära Eesti Autolammutuse Liit ja Kuusakoski AS. Lisainfot saab Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13 660 või autolammutuse liidu telefonilt 518 8213.
Romu ei tohi omaalgatuslikult lammutada või anda seda üle suvalisele inimesele, kel pole ei ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ega jäätmeluba. See on seadusega keelatud ja karistatav.
 
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Noid leidub ohtralt kodumajapidamiseski: aegunud ravimid, elavhõbedaga kraadiklaasid, kodukemikaalid, rotimürk ja muud biotsiidid, patareid ja akud jpm.
 
Kohalikud omavalitsused, sealhulgas Saue vald on elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks korraldanud ohtlike jäätmete kogumisringe, mille kohta saab täpsemat informatsiooni kohaliku omavalitsuse veebilehelt või telefoni teel. Saue vald korraldab ohtlike jäätmete kogumisringe kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. lisainfo leiab https://sauevald.ee/jaatmeringid.
 
Ohtlikud jäätmed saab ära anda lähimasse jäätmekäitlusjaama, mille asukoha leiab www.kuhuviia.ee.
 
Keskkonnaministeeriumi ohtlike jäätmete kampaania toimub koostöös Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Eesti Autolammutuse Liidu, Kuusakoski ning www.kuhuviia.ee portaaliga.