« Tagasi

Päästeamet kuulutas välja tuleohtliku aja

Soojade ja päikesepaisteliste ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv. Möödunud nädalavahetusel kustutasid päästjas ligikaudu 150 kulupõlengut, neist kõige enam, 50 Lõuna päästepiirkonnas. Kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Lähtuvalt sellest määras Päästeamet peadirektori käskkirjaga Eesti territooriumil tuleohtliku aja alguseks 19. aprilli 2018. 
 
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitatav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mille asukohad on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikest omavalitsustest. Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt. 
 
Väiksemast maastikupõlengust võib saada vaid hetkega ulatuslik ja traagiliste tagajärgedega põllu- või metsapõleng. Lõkke tegemisel tuleb metsas, maastikul ja koduaias järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale, lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, hoides käepärast esmased kustutusvahendid. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga. 
 
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.
 
Väga ohtlikud on ka mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid, on oluline meeles pidada lihtsaid reegleid.
  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale.Alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 meetri kaugusel.
  • Lõke läbimõõduga üle meetri peab olema hoonest 15 meetri kaugusel.
  • Lõket tuleb valvata ja selle läheduses hoida kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ja muust põlevast materjalist.
  • Lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga.
  • Lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul). 
  • Lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega.
Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust. 
 
Täpsemat infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saab küsida pääste infotelefonilt 1524.