« Tagasi

Peremehetute ehitiste hõivamise teated

Saue Vallavolikogu algatas 2021. aasta 30. detsembri istungil kolme peremehetu ehitise hõivamise.
 
Saidafarmi tee 9 Lehetu külas
Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2021 otsusega nr 82 algatati peremehetu ehitise hõivamine ja otsusega võetakse peremehetu ehitistena arvele Lehetu külas Saidafarmi tee 9 katastriüksusel tunnusega 72601:001:1257 asuv ehitis - karjalaut, mille hooldajaks määrati Saue Vallavalitsus.
 
Antsuküla tee 7 Ellamaa külas 
Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2021 otsusega nr 81 algatati peremehetu ehitise hõivamine ja otsusega võetakse peremehetu ehitistena arvele Ellamaa külas Antsuküla tee 7 katastriüksusel tunnusega 72601:001:1145 asuva ehitise - garaazi 1/16 mõtteline osa (1 boks), mille hooldajaks määrati Saue Vallavalitsus.
 
Koolimäe Ürjaste külas 
Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2021 otsusega nr 80 algatati peremehetu ehitise hõivamine ja otsusega võetakse peremehetu ehitistena arvele Ürjaste külas Koolimäe katastriüksusel tunnusega 72601:001:1115 asuv ehitis - elamu, mille hooldajaks määrati Saue Vallavalitsus.
 
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste hõivamise või peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist Saue Vallavalitsusele aadressil Kütise tn 8, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa või e-kirjaga info@sauevald.ee.