Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid

Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid.
 
Uuemad aktid kajastatakse vastava märkega „Uus".
 
Vabariigi Valitsuse aktid ja eriolukorra juhi korraldused avaldatakse kohe, kui need on Riigikantseleist avaldamiseks esitatud, muudatuste korral ajakohaste terviktekstide kehtivate sõnastustena.
 
Iga uue eriolukorda käsitleva õigusakti avaldamisel antakse sellest teada ka Riigi Teataja Facebooki lehel.
 
Kõik õigusaktid tõlgitakse vene ja inglise keelde