« Tagasi

Riigivara võõrandamine ja põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks ja maa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks.
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on vastavalt 12., 14. ja ja 18. mai 2020.
 
 
 
 
Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet. Avalik enampakkumine toimub
elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/.
 
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.