Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine ja avalik arutelu

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Riisipere-Turba raudteeliini ehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.
 
TJA algatas KMH 15. septembri 2017 otsusega nr 1-10/17-327.
 
Projekteeritav uus raudteeliin asub Harju maakonnas Saue valla territooriumil. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada uut raudteeliini Riisipere ja Turba vahel. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus. Koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.
 
Riisipere-Turba raudteeliini (KMH) eesmärk on saada teavet Riisipere-Turba raudteeliini ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.
 
KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 19. märtsist kuni 19. aprillini 2018 elektrooniliselt TJA kodulehel https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-5878.
 
Paberkandjal saab dokumendiga tutvuda
  • TJA-s: Sõle 23a, Tallinn 10614)
  • Saue Vallavalitsuses: Tule tn 7, Saue linn 76505.
 
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kirjalikult TJA-le hiljemalt 20. aprilliks 2018 postiga aadressile Sõle 23a, 10614 Tallinn või e-postiga info@tja.ee.
 
KMH aruande avalik arutelu toimub 20. aprillil 2018 Turba kultuurimaja saalis kell 15.00-18.00 (Lehetu tee 12, Turba alevik76202, Saue vald, Harjumaa).