« Tagasi

RMK kavandab metsatöid Kibunas Tedre aiandusühistuga piirnevas riigimetsas

RMK plaanib alustada metsatöödega Harjumaal Saue vallas Kibuna külas Tedre aiandusühistu ja Laitse-Munalaskme tee vahelises riigimetsas.
 
Ettevõte on hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.
 
RMK on kirjeldanud ala, mida käsitleb aktiivsemalt kasutatava metsana, ja koostanud selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse.
 
Kibuna metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel
 
RMK ootab kohaliku kogukonna, elanike ja omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kibuna metsatööde plaanimisel, aadressile laane-harjumaa@rmk.ee 7. aprilliks 2021. 
 
Ettepanekuid oodtakse eeskätt järgmiste teemade kohta:
  • kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine,
  • metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad),
  • raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine),
  • raiealade sobitamine maastikku,
  • raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees),
  • raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel on kättesaadav RMK kodulehelt