« Tagasi

Rongid ja raudtee ei ole mängimise koht

Eile, 13. aprillil, kella 16.15 ajal saabus politseile ärevaks tegev info rongijuhtimiskeskuselt, et Padula ja Saue vahelisel raudteelõigul Saue linna läheduses Kuuseheki tn 29 mängivad lapsed, kes asetavad esemeid rööbastele.
 
Kurb, kuid seda tuleb ette igal aastal. Kontrollimise hetkel olid lapsed juba lahkunud.
 
Miks see on ohtlik?
 
Rööbastele asetatud ese võib rongi rataste alt lennata teadmata suunas ja vigastada selle asetajat ennast, kedagi teist või tekitada kahju muul moel.
.
Teine ja veelgi ohtlikum olukord võib olla see, et rööpale asetatud ese võib kahjustada rongi veeremit, kas siis rikkudes mõne rongi põhja all oleva seadme või kahjustada ratast ennast, mis ühel ootamatul hetkel puruneb ja rong rööbastelt välja kihutab.
 
„Et rongide kiirused Eestis on täna kuni 120 kilomeetrit tunnis, ei ole vaja suurt kujutlusvõimet, et aru saada õnnetuse suurusest," märgib Saue piikonnapolitseinik Taavo Soodla ja juhib lapsevanemate tähelepanu sellele, et nad selgitaks lastele ohtusid, kuna rongid ja raudtee ei ole mängimise koht. 
 
Raudteel viibimine ja kõrvaliste esemete sellele paigutamine on keelatud (raudteeseadus § 35).
 
Eelpoolmainitud tegevuse eest näeb seadus ette vastutuse kuni 400 eurot (§ 151).
 
Taavo kutsub elanikke üles ka taolisi olukordi märkama ja reageerima, et ennast ja teisi hoida: „Kui te märkate midagi sarnast toimumas, siis palun sekkuge ja te hoiate ära võimaliku õnnetuse," ütleb ta, rõhutades, et juhtunust tuleb kindlasti teatada ka politseile telefonil 112.