Saue kiriku eskiisi avalik arutelu 28. mail

Saue Vallavolikogu otsustas 2018. aasta septembris seada hoonestusõiguse Tule tn 13 kinnistule Saue linnas Mööbliaida ja katlamaja vahel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kasuks 25 aastaks.
 
Hoonestusõiguse tasu on 50 000 eurot. Kirikul on tähtaja möödumisel täiendava tasuta eelisõigus hoonestusõigust pikendada veel kuni 25 aastaks.
 
Hoonestusõiguse seadmise üks tingimus on hoone arhitektuurilise eskiisi avalik arutelu.
 
Kiriku eskiisi avalik arutelu toimub 28. mail kell 17.30 Saue Noortekeskuses (Koondise 20, Saue linn). Materjalidega saab tutvuda 20.-27. mail vallamaja teisel korrusel (Tule 7, Saue linn) või elektroonselt.
 
 
 
 
EELK Saue Pauluse kogudus soovib vallale kuuluvale kinnistule rajada kiriku-kogudusemaja. 
 
Ühekordse hoone ehitusalune pind on 300 m2. Sellesse on plaanitud suur, 108-kohaline saal, koguduse kantselei, nõupidamisteruum kööginurgaga, tuba laste ja noorte jaoks, tualetid ja esik. 
 
Mitmefunktsionaalset hoonet võib käsitleda uue kogukonnakeskusena, kus korraldada kontserte, seminare või konverentse.
 
Kiriku taha on kavandatud haljasala, ette lihtsa ja elegantse joonega kellatorn, purskkaev ning istepingid. Tule tänava äärne parkla säilib olemasolevas suuruses.
 
Heledast kivist hoone on minimalistlik, selle katuse, avade ja kellatorni viimistlemisel kasutatakse vaskplekki.
 
Kiriku ehitus jääb aastatesse 2019-2022. Projekteerimine ja ehitamine toimub täies ulatuses EELK vahenditest. Rahaliselt toetavad EELK sõpruskogudused Soomest. Prognoositav maksumus on ligikaudu 350 000 eurot.