« Tagasi

Saue linna Tõkke tänavaga külgneva kahe piirkonna liikluskorralduse ekspertarvamus

Viimases vallaehes (lk 4) ilmus artikkel "Tõkke tänava piirkonnas muutub liikluskorraldus – õuealad muudetakse samaliigiliste teede ristmikuteks".

Artiklis toodud liikluslahendusele on vallaelanikud küsinud põhjendusi, vallavalitsuse otsus baseerub käesoleval auditil