« Tagasi

Saue vald asub koos 150 Euroopa linna, piirkonna ja kogukonnaga kliimaneutraalsuse poole pürgima

Kohalikel omavalitsusel on Euroopa Liidu kliimapoliitikas ja roheleppe elluviimises oluline roll. Seepärast ongi ellu kutsutud just kohalikule valitsustasandile keskenduv kliimamuutustega kohanemise missioon.
 
Sel nädalal hõigati Brüsselis välja nimekiri programmi valitud omavalitsustest ja Saue vald on üks neist.
 
Valla jaoks tähendab see eelkõige, et hakkame saama Euroopast täiendavat nõu ja tuge, kuidas omavalitsuses kliimamuutustega hakkama saada. Saame teiste linnade-valdadega kogemusi vahetada, abi ja tarkust ekspertidelt ning täiendavaid võimalusi kliimaprojektide rahastamiseks. 
 
Vallavanem Andres Laisk kinnitas, et missiooni kaasamine toetab igati valla seniseid püüdlusi kliimamuutustega kohaneda. Ta tõi välja valla algatusi, mis on otsesemalt või kaudsemalt kliima- ja energiateemadega seotud: Nõlvaku lasteaia rajamine ühe esimese omataolise liginullenergiahoonena, elektrirongi kasutamise soodustamine ja väärtuslike põllumaade kaitsmine üldplaneeringuga.
 
Laisk kinnitas, et ka parasjagu uuendamisjärgus valla arengukava seab sihiks kliimaneutraalsuse poole liikuda ning selleks puhuks nähakse ette nii säästlikkusele suunatud investeerimistegevust kui üldist teadlikkuse kasvatamist valla allasutustes ja kogukondades.
 
Missiooni kandideerimist korraldanud projektijuht Kadri Tillemanni sõnul oli väljavalitud omavalitsuste ja piirkondade teatavakstegemine programmi avapauk. Sellele järgneb missiooni harta allkirjastamine ja pärast seda on vallal võimalus osaleda erinevates Euroopa Liidu taotlusvoorudes ja osa saada eksperttoest.
 
Tema hinnangul on missiooni valimise suur lisaväärtus osalemine väga mitmekülgses võrgustikus – valitud omavalitsuste kõrval kuuluvad sinna ka Euroopa Liidu institutsioonid, uurimisasutused ja agentuurid.
 
Eestist löövad lisaks Saue vallale missiooni tegevustes kaasa Tartu ja Rakvere linn ning Viimsi vald.