« Tagasi

Saue valla üldplaneeringu eelnõu avalikustamine

Saue Vallavalitsus teatab Saue valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.
 
 Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 9. aprillist kuni 8. maini 2020.

Ettepanekud palume esitada e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald. Lisainfot jagab abivallavanem Kalle Pungas tel 506 6974, e-post kalle.pungas@sauevald.ee.

Avalikustatavad materjalid