« Tagasi

Saue Vallavolikogu 28. aprilli istungi päevakord

Saue Vallavolikogu istung toimub 28. aprillil algusega kell 14 vallamajas volikogu saalis aadressil Kütise 8, Saue linn.
 
Volikogu istungi ülekande link. Ülekanded ei ole järelevaadatavad.
 
Juhul kui keegi volikogu liikmetest ei soovi, et istungit üle kantakse, toimub istungi alguses sellekohane hääletus.
 
  1. Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
  2. Saue valla siseaudiitori teenuslepingu sõlmimise heaks kiitmine
  3. Saue Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 6 „Saue lasteaed Midrimaa põhimäärus", Saue Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 2 „Veskitammi Lasteaia põhimäärus", Saue Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 4 „Tuleviku Lasteaia põhimäärus", Saue Vallavolikogu  31.01.2019 määruse nr 5 „Laagri Lasteaia põhimäärus" ja Saue Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 11 „Ruila Põhikooli põhimäärus" muutmine
  4. Saue valla õpilaste tunnustamise kord
  5. Saue Vallavolikogu 25. novembri 2021 otsuse nr 75 „Saue Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine 
  6. Saue Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine
  7. Seisukoht Püha küla Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanekule
  8. Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord
  9. Informatsioon
  • arupärimisele vastamine kirjalikult

Eelnõud