« Tagasi

Sissekirjutusest tõusev kasu on ka isiklikus rahakotis tuntav

Sissekirjutus on teenuste saamise eeldus. Ja tegelikult südametunnistuse küsimus ikka ka.

„Mis mõttes te ei lükka mu teed lahti?" on külamees üsna heitunud. Üle metsa naabrimees Ülo ju rääkis, et nüüd on nii, et vaja teada anda valda ja ongi talvel kergem. Ülo unustas ütlemata, et ega tegelikult enne vallas jutule ei võta, kui on selge, et küsija on end ametlikult elanikuks möllinud. Ega Ülo taibanudki öelda, sest endal tal on paberid korras. Ülo arvab, et kui ikka elad kohapeal, peab olema kodukoht ka ametlikuks vormistatud.

Teelükkamist küsinul tegelikult vedas, kirjutas end sisse ja nüüd on lume tulles ikka sahka oodata. Anul seevastu läks täbaramini. Tema kaksikud tütred alustasid sel sügisel kooliteed. Igatepidi päris hullumaja. Kui palju sahmimist ja ärevust oli september täis. Ja rahakulu. Aga Anu teadis, et kui suur kiire möödas, astub vallamajast läbi ja taotleb plikadele ranitsatoetust. Saab suuremad kulud kenasti tasa. Anul oli teada, et kahe lapse pealt peaks saama 320 eurot suisa. Kahjuks selgus, et Anul on õigus ainult poolele summale ehk kummagi lapse pealt 80 eurot.

Miks? Põhjus proosaline – Peeter, Anu abikaasa, on paberite järgi hoopis hiidlane. Ja kui ainult üks lapsevanem on sisse kirjutatud, siis täistoetust ei saa. Ja ei aita ka see, kui Peeter nüüd kähku asjad korda ajaks. Viimane tärmin seda teha oli juba eelmisel aastal hiljemalt 31. detsembril. Teha pole midagi.

Sissekirjutusest tõusev kasu on ka isiklikus rahakotis tuntav, sest Saue vallas on paljude toetuste ja teenuste saamise eeldus seotud elanikeregistri kirjega, olgu selleks talvine teede lumest lahtilükkamine või lasteaiakoha saamine, rahalised toetused või soodustused on eranditult kõik seotud ametliku elanikustaatusega.

Samas leitakse Saue vallamajas, et on vastutustundlik ja mõistlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus tegelikult elatakse ja hüvesid tarbitakse. Rahvastikuregistri seadus kohustab inimest hoolitsema enda ja laste elukoha aadressi õigsuse eest.

Ühelt poolt annab see vallale võimaluse adekvaatsemalt planeerida kohalikku elukorraldust, olgu selleks teede korrashoid ja koolikohad, sotsiaalabi või kultuurikorraldus. Kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem.

Teiselt poolt on kõikide nende kohalike teenuste rahastamise eelduseks maksude laekumine elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab pea 80% vallaeelarvest. 2019. aastal laekuvate maksete aluseks on 31. detsembri 2018. aasta elanikeregistri andmed. Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuse seisuga on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta jooksul oluline osa tulumaksust valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris sel määral mõju ei oma.

 

 

Elukohateate võib

  • täita vallamajas kohapeal,
  • avalduse võib välja printida (saadaval ka siin) ja saata postiga vallamajja,
  • avaldust on võimalik teha ka e-teenuste vahendusel aadressil www.eesti.ee.

Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 654 1143.