Sõda Ukrainas kestab. Kodudest on põgenenud miljoneid ukrainlasi

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel oli Eesti alates 27. veebruarist  vastu võtnud üle 22 000 Ukraina sõjapõgenikku, nende seas  pea 11 000 alaealist.
 
Meie vallas on teadaolevalt sadakond Ukraina sõjapõgenikku, kes on tulnud siia lähedaste, sõprade või tuttavate juurde - Sauele ja selle lähiümbrusesse, Laagrisse ja selle lähiümbrusesse, Laitsesse, Haibasse, Riisiperre ja Turbasse - ning nende kaudu ka endale majutuse leidnud. Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid on vastuvõtjate ja põgenikega ühenduses ning juhul, kui saabunud on vältimatut abi vajanud või vajavad, neid ka aitavad.
 
Et vallas võib Ukraina sõjapõgenikke olla rohkem, palub vallavalitsus neist vallamajja teada anda, et planeerida kooli- või lasteaiakohti.
 
Juhul, kui on vaja suhelda vene keeles, helistage Laine Elmikule telefonil 5366 9078, ja kui inglise keeles, siis Loona-Liis Kenzapile telefonil 557 1614. Sotsiaalosakonna kontaktid leiab valla veebilehelt.
 
Sotsiaalosakond ja vallavarahaldus on Riisipere endise lasteaiahoone valmis seadnud, et sõjapõgenikke selles ajutiselt majutada. Üle on vaadatud munitsipaalkorterid ja hinnatud, kui paljusid neist on võimalik Ukraina sõjapõgenikele pärast ajutise kaitse saamist ja elanikuks registreerimist pakkuda.
 
Valda jõudnud Ukraina sõjapõgenikel on võimalik endale Saue vallamajast ja halduskeskustest saada eriõigustega ühistranspordikaart, mis annab neile aastaks tasuta sõidu õiguse Elroni rongides ning linna- ja avalike maakonnaliinide bussides üle Eesti, v.a kommertsliinid. Kaart on sõjapõgenikele riigi poolt.
 
Eestis pakub Ukraina grivnade vahetust praegu ainult Tavidi valuutavahetus. Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta konto avada ja tasuta PIN-kalkulaatori elektrooniliste kanalite kasutamiseks Swedbankis, SEB ja LHV pangas. Tasuta konto saab avada ka Luminoris ja Coop Pangas. Samuti on enamikus pankades konto haldamine mõnda aega tasuta. Vajalik on biomeetriline pass või ajutine kaitse.
 
Kui Saue valda tulnud sõja eest põgenevad ukrainlased ei läbinud riiklikku vastuvõtupunkti, saavad nad Eesti isikukoodi taotlemise avalduse täita vallavalitsuse rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsingu juures, kes edastab taotluse koos vajaminevate dokumentide koopiatega Siseministeeriumile, kus inimesele isikukood moodustatakse ja see talle saadetakse. Juhul, kui põgenikul dokumendid puuduvad, tuleb pöörduda Ukraina saatkonda Eestis.
 
Sõjapõgeniku jaoks olulisim ongi ajutise kaitse vormistamine, mis annab talle samad õigused, mis Eesti kodanikul: õiguse töötada, õiguse sotsiaaltoetustele ja –teenustele, ravikindlustusele.
PPA teenindussaalides saab ajutist kaitset taotleda tööpäevadel kell 9-20 ja nädalavahetusel kell 9-16. Selleks on soovitatav eelnevalt broneerida aeg, kuid vajadusel saab taotlust esitada ka elavas järjekorras, näiteks õhtuti ja nädalavahetustel. Aja broneerimisel internetis saab põgenikku aidata igaüks meist.
 
Vallavalitsus on esitanud volikogule ajutise kaitse saanud isiku toetuse eelnõu, mille kohaselt on täiskasvanud isikul võimalik taotleda toetust 200 eurot kuus kuni kolm kuud järjest. Eelnõu on volikogus arutusel 31. märtsi istungil, nagu ka teised õigusaktid, mida on vaja põgenike vaatest kohendada. Kui põgenik on saanud ajutise kaitse ja end valla elanikuks registreerinud, laienevad talle ka õiguseid saada valla sotsiaaltoetuseid ja –teenuseid.
 
Tänase otsusena loob vallavalitsus vajadusel ühe lisalasteaiarühma Ukrainast tulnud lastele Turba lasteaia juurde ja korraldab transpordi.
 
Et Ukraina noortele tegevust ja keeleõpet pakkuda, neil aidata siinsesse ellu sisse elada, alustab 28. märtsil Saue noortekeskuses tööd päevakool, mis otsib loodavale klassile toredat juhatajat.
 
Üleskutsele vabatahtlikuna päevakooli töös kaasa lüüa reageeris üle valla 40 imetoredat inimest, kes on valmis õpetama keelt, pillimängu, laulmist ja käsitööd, minema matkama, juhendama keraamikaringi, meisterdama, küpsetama, sportima ja mida kõike veel. Nende siirast soovi aidata kirjeldab hästi üks vastustest: „Ma ei ole õpetaja ja ma ei oska tunde läbi viia, aga ma võiksin noortega näiteks muuseumi külastada või kinos käia." Suur aitäh teile!
 
Vallavalitsus on väga tänulik kõigile elanikele, kes on sõjapõgenikele abi osutanud või seda pakkunud. Esmane varu hädavajalikku on olemas ja et ei ole teada, mida täpselt põgenikud vajavad, ei hakata esemeid lihtsalt igaks juhuks vastu võtma ja ladustama. Olukord lahendatakse juhtumipõhiselt ja kui on vaja, pöördutakse abipalvega ka elanike poole.
 
Ja Saue valla elanikud, aga ka ettevõtted on lahked annetajad ja abiosutajad. Paljusid neist me ei tea. Küll aga teame, et Hüüru vabatahtliku päästekomando legendaarne Kamaz Koljat ning ootamatult meie seast lahkunud volikogu liikme ja vabatahtliku päästja Madis Millingu tuletõrjevarustus päästavad edasi elusid Ukrainas. Et Eesti Punase Risti üleskutsel kogusid esemeid Saue linna asumiselts, Kristel Kuusk ja Maidla külaselts. Et annetuspunkt oli Riisipere kultuurimajas. Et Lehetu rahvas panustas riiete kogumisega. Et aitasid LC Saue, LC Laagri, Saue Discgolfi klubi ja Laagri Liug. Et Jonel Põllu eestvedamisel jõudsid Ukrainasse meditsiinitarbed ja et Kristel Kuuse kogutud pehmed kaisuloomad panid pisikeste ukrainlaste kurvad silmad kas või korraks särama. Suur tänu teile kõigile.
 
Lisainfo
 
Olulised numbrid

Fotol: Hüüru vabatahtliku päästekomando legendaarse Kamazi Koljati viis Ukrainasse komando asutaja Mati Leivategija ise. Foto: Sander Muhu