« Tagasi

Talvine teehooldus

Saue Vallavalitsus viis läbi hanke, mille tulemusena selgusid ettevõtted, kes teostavad Saue vallas vallateede ja avalduse alusel erateede talihooldust perioodil 2018 sügis kuni 2022 kevad.
 
Saue vald on jaotatud neljaks hooldepiirkonnaks.
 
I piirkond
Vatsla, Hüüru, Püha, Kiia, Koidu, Alliku, Laagri, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo, Valingu, Jõgisoo (Keila jõest põhja pool)
 
II piirkond
Saue linn
 
III piirkond
Jõgisoo (Keila jõest lõuna pool), Koppelmaa, Ääsmäe, Maidla, Pällu, Tuula, Pärinurme, Tagametsa, Muusika, Metsanurga, Allika, Ruila, Kohatu, Kirikla, Kernu, Haiba, Mõnuste ja Pohla
 
IV piirkond
Kabila, Laitse, Vansi, Kaasiku, Hingu, Kibuna, Munalaskme, Jaanika, Aude, Odulemma, Ürjaste, Mustu, Nurme, Vilumäe, Riisipere, Madila, Lehetu, Ellamaa, Turba, Lepaste, Viruküla, Tabara, Siimika
 
I piirkonda hooldab OÜ Kalsep
Valvetelefon 513 5136, e-mail lumi@kalsep.ee 
 
II piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon 5192 2110, e-mail sheikerteed@gmail.com
 
III piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon 5919 6559, e-mail sheikerteed@gmail.com
 
IV piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon  5300 3286, e-mail sheikerteed@gmail.com 
 
Avalikuks kasutamiseks tunnistamata erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemist reguleerib Saue Vallavolikogu määrus "Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord".