Tänasest algas Eestis tuleohtlik aeg

Päästeamet kehtestas 27. märtsist tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil.
 
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.
 
Kulu põletamine on keelatud aastaringselt! Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab pääste infotelefonilt 1524 või juhendmaterjalist.
 
Looduses lõket tehes või grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest isegi väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed. Tuul puhub lõkke kiiresti laiali, tuli levib kuiva maapinna tõttu väga kiiresti ja nii võib puhkeda ulatuslik maastikupõleng, mille kontrolli alla saamine on väga raske.
 
Koroonaviiruse leviku tõttu kehtib Eestis praegu eriolukord ning inimestel on keelatud kogunemised, seetõttu tehakse kodudes rohkem aiatöid ja kiputakse unustama tuleohutusnõuded.
 
Viimase kahe nädala jooksul on Eestis toimunud 65 metsa- ja maastikutulekahju, neist mitmed on olnud ulatuslikud. Soojad ilmad viitavad sellele, et tulekahjude arv maastikul on kiirelt kasvamas. 
 
Enne lõkke tegemist soovitab Päästeamet uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte: tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.
 
Saue vallas reguleerib lõkke tegemist heakorra eeskiri.