« Tagasi

Tasuta rongisõidust õpilastele

Reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele õppeaasta alguses vastav avaldus. Avalduse vorm on leitav valla kodulehelt rubriigist „avaldused".

Avaldusele tuleb kindlasti märkida ELRONi sõidukaardi number. ELRONi kaarti on võimalik soetada rongist klienditeenindajalt. Digiallkirjastatud avaldus saata info@sauevald.ee. Paberkandjal avaldus saata või tuua Saue valla keskusesse Tule tn 7 või lähimasse halduskeskusesse.

Tasuta sõidu õigus hakkab kehtima pärast avalduse rahuldamist, see kantakse ELRONi sõidukaardile. Avalduse rahuldamisest taotlejat eraldi ei informeerita. ELRONi veebilehelt on võimalik kaardi numbri järgi kontrollida, kas soodus perioodikaart on aktiivne.

Tasuta sõidu õigus ei laiene neile õpilastele, kes õpivad mittestatsionaarses õppevormis või neile, kes õpivad ülikoolis.

Lisaküsimused palume edastada võimalusel e-posti teel haridusspetsialist Lily Roobi e-posti aadressil lily.roop@sauevald.ee.