« Tagasi

Toetus loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huviharidusele ja -tegevusele

Saue vallavolikogu võttis augusti istungil vastu loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huviharidusele ja huvitegevusele toetuse eraldamise tingimused ja korra. Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 23. septembriks.
 
Toetust makstakse 7-19-aastaste laste ja noorte loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduses ja- tegevuses osalemise suurendamiseks, kättesaadavuse parendamiseks ja võimaluste mitmekesistamiseks.
 
Toetust saavad taotleda Saue vallas tegutsevad juriidilised isikud ja Saue vallavalitsuse hallatavad asutused, sealhulgas Saue valla üldharidus- ja huvikoolid, erahuvikoolid ja –ringid, külaseltsid ja külakeskused.
 
Toetust makstakse loodus-täppisteaduste ja tehnoloogiaalase huvitegevuse vahendite hankimiseks, juhendajate personalikulude katmiseks, võistlustel ja üritustel osalemiseks ning transpordikulude katteks.