« Tagasi

Töökorraldus Saue Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes 16. märtsist

SAUE VALLAVALITSUS

Vallamaja Saue linnas ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas on 16. - 20. märts suletud. Vallavalitsuse töötajad on kaugtööl. Vastamata ei jää tööajal tehtud telefonikõned ega e-kirjad, registreerimata avaldused ega lahendamata probleemid. Avaldusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil info@sauevald.ee ja jätta paberkandjal vallavalitsuse või halduskeskuse postkasti.
 
Vallamaja ja halduskeskuste infotelefonid

ELUKOHA- JA PEREKONNATOIMINGUD

Kui soovite registreerida lapse sündi, leppige aeg kokku rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsinguga telefonil 529 2820 või e-posti aadressil anneli.ritsing@sauevald.ee. Elukoha registreerimised ja teated on soovitatav esitada e-elukohateatena, saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil anneli.ritsing@sauevald.ee või postitada täidetud ja allkirjastatud avaldus paberkandjal kas vallamaja või halduskeskuste postkasti.

KOOLID, HUVIKOOLID, NOORTEKESKUSED, SPORDIKESKUSED

16. märtsist, on suletud kõik Saue valla koolid, muusikakool, huvikoolid, noortekeskused, kultuurikeskused ja spordikeskused. Kõik huviringid ja treeningud jäävad ära. Koolid jätkavad õppetööd distantsõppel.

LASTEAIAD

Kõik valla lasteaiad jäävad hetkel avatuks, olukordi käsitletakse juhtumipõhiselt. Lapsed viibivad vaid oma rühmades, ujumis- ja võimlemistunde ei toimu. Õuealal on piiratud rühmade kokkupuutumine. Kellel vähegi võimalik, peaks jätma oma lapsed siiski koju, ning kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt, tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda mitte lubada.

KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED

Kõik kultuuri- ja spordiüritused (kino, teater, kontsert, võistlus, konverents jms) Saue vallas jäävad vabariigi valitsuse otsusega ära kuni 1. maini, sõltumata väljastatud avaliku ürituse loast. 

RAAMATUKOGUD

Saue valla raamatukogud jäävad esialgu suletuks kuni 31.märtsini 2020.

SAUE PÄEVAKESKUS

Saue Päevakeskus on suletud - üritusi ja ringe ei toimu -, kuid etteteatamisel on võimalik pesta pesu ja käia duši all. Koduhooldus ja sotsiaaltransport toimib edasi, tugisikud teevad tööd telefoni ja e-posti teel.

HAIBA LASTEKODU

Haiba Lastekodu on välisteks külastusteks suletud. Tungivalt on soovitatav vältida laste käike väljapoole asenduskodu.

MUUDATUSED ÜHISTRANSPORDIS

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatas, et eriolukorrast tulenevalt on alates 16. märtsist peatatud teenuse osutamine omavalitsuste osadel siseliinidel, sh Saue valla osadel siseliinidel, kuna Eestis on välja kuulutatud eriolukord ning kõik koolid, huvikoolid, kutsekoolid ja ülikoolid on suletud.
 
Saue vallas
  • 16. märtsist lõpetavad töö liinid Ä1-Ä4, S1-S7, SK1-SK4, S11, SN2, SN3 ja SN5.
  • 16. märtsist jätkavad tööd Laagri siseliin L1, SN1 ja SN4, S8-S10 ja 112.

LISAINFO

  • Osutamata teenuste eest arveid ei esitata. St ei esitata rendiarveid allüürnikele aja eest, kui majad on suletud, ega esitata osalustasu arveid aja eest, mil treeninguid või ringe ei toimu.
  • Olukorda hinnatakse vastavalt vajadusele. Igal reedel annab vallavalitsus infot, kuidas Saue valla asutuste töö järgmisel nädalal on korraldatud.