Tormiinfo 19. detsembri hommiku seisuga

Väljakuulutatud torm tabas enim Saue valla lõuna piirkonda. Kesköise seisuga oli lapsevanematele olulistest paikadest elektrita veel Kernu-Haiba piirkond ehk kool ja lasteaed, kuid asutused olid valmis lapsi hommikul vastu võtma ja toitlustama.

Hommikuks oli elektriga varustatus taastunud nii koolis kui lasteaias.

Torm või kahjustada elektriliine

  • Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.

Kui ei ole elektrit

  • Teavita sellest ka elektriettevõtteid. 
  • Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.
  • Jälgi infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: nt patareidega või autoraadio
  • Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras
Teele langenud puudest saab infot anda tööajal ka valla teedespetsialistidele.

 

.