« Tagasi

Tugitoetus: 2018. aasta lõpuni on võimalus esitada avaldusi

Tugitoetus on pensionäridele ja puuetega lastele suunatud toetus, mille eesmärk on kompenseerida eakatele ja puuetega laste peredele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast tegevusvõime langusest.
 
Tugitoetust makstakse
  • 65-aastasele ja vanemale riiklikku pensioni saavale isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas.
  • Puudega lapse vanemale kuni lapse 16. eluaasta lõpuni tingimusel, et lapse ja tema vanema, hooldaja või lähisugulase elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas.  
Tugitoetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus.
 
Toetust saab taotleda üks kord kalendriaasta jooksul.
 
Tugitoetuse suurus on 45 eurot aastas.
 
Raske ja sügava puudega eakatele ja lastele makstakse tugitoetust kahekordse piirsumma ulatuses 90 eurot.
 
Tugitoetust makstakse ühel korral aastas hiljemalt kuu aja jooksul nõuetekohase taotluse esitamise kuupäevast.
 
 
Postiga saata Saue Vallavalitsus: Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harju maakond.
 
Info telefonil 679 0174 või heli.joon@sauevald.ee.