Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Et Vabariigi Valitsus karmistas 25. veebruaril COVID-19 kehtestatud piiranguid ja keelas ära avalike koosolekute läbiviimise siseruumides, jäävad ära järgmisele nädalale planeeritud Saue valla üldplaneeringu avalikud arutelud.
 
Saue valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Teamsi keskkonnas veebikoosolekuna 11. märtsil 2021 kell 17.30.
 
Palume kõigil koosolekul osaleda soovijatel ennast eelnevalt registreerida.
 
Osalemise soovi palume saata hiljemalt 8. märtsil 2021 e-postile uldplaneering@sauevald.ee või postiaadressil Kütise tn 8, Saue linn 76505, Saue vald.
 
Palume registreerumisel kirja panna e-posti aadress, millele soovite saada koosolekul osalemise linki. Kui teil ei ole võimalik arvutit kasutada, andke ka sellest kindlasti teada.
 
Kõikidele registreerunutele saadetakse 11. märtsi 2021 hommikul Teamsi link koosolekul osalemiseks.
 
Teamsis on võimalik koosolekut jälgida, jooksvalt küsimusi esitada ja aktiivselt arutelust osa võtta. Kui mingil põhjusel peaks kellelgi juhtuma, et Teamsi lingiga ühendust ei saa, on võimalik arutelu jälgida ka Youtube kaudu.
 
Koosolekust tehakse Youtubes otseülekanne, mille kaudu on võimalik koosolekut jälgida. Kuna Youtubes jooksvalt küsimusi esitada ei saa, avatakse eraldi küsimuste lahter, kuhu on võimalik soovi korral küsimusi esitada.
 
Kõik Youtubes esitatud küsimused vaadatakse enne arutelu lõppu üle ja neile vastatakse karutelu lõpus.
 
Koosolekul osalemise lingi Youtubes saadame samuti kõikidele registreerunutele 11. märtsi 2021 hommikul. Samuti avaldatakse Youtube link Saue valla veebilehel.
 
Juhuks, kui peaks tekkima olukord, kus kellelgi jäi mingil põhjusel 11. märtsil 2021 toimuval üldplaneeringu avalikul arutelul oma küsimus esitamata, võib oma küsimused saata pärast avaliku arutelu toimumist kuni 14. märts 2021 e-postile uldplaneering@sauevald.ee.