« Tagasi

Vald toetab noori spordiandeid

Veebruarikuu vallavolikogu istungil võeti vastu „Saue valla sportlaste toetamise kord", et vallal oleks võimalik toetada oma andekaid noori sportlasi. Sõna „noor" märgib kuni 26-aastast sportlast ja see vanusepiir tuleneb noorsootöö seadusest, mille järgi on noor 7-26-aastane.

Toetust makstakse sportlasele, kes:

1)         kuulub oma ala esinduskoondisse või on spordiseaduse § 4 lõikele 3 vastava       spordialaliidu liige, mille koosseisu kuulub vähemalt sada sportlast ja

 2)        on saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti meistrivõistlustel, kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.-3. koha.

Taotlejal peavad toetuse saamiseks olema täidetud mõlemad tingimused. Taotluse võib vallavalitsusele esitada nii sportlane ise (või alaealise puhul eestkostja) kui ka spordiorganisatsioon. Sõltumata taotlejast makstakse toetus välja sportlasele (tema eestkostjale), mitte spordiorganisatsioonile.

Kui toetust taotletakse alaealisele, on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud see taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald.

Taotlusi vaatab vallavalitsus läbi neljal korral aastas – iga kvartali viimasel istungil. Ühel sportlasel on võimalik saada kalendriaastas toetust kuni 1600 eurot, seega võib ta taotleda toetust ka mitmel korral aastas, kuid summa summarum saab toetuse suurus olla kuni 1600 eurot.

Toetust saab taotleda võistlustel või treeningutel osalemise kulude katteks ja/või varustusega seotud kulude katteks. Valla toetus saab olla kuni 70% kogu taotluse eelarvest, st taotleja peab tagama 30% oma- või kaasfinantseeringut.

Taotledes tasub veel silmas pidada, et toetust ei saa küsida toitlustuskulude katteks, kuna sööma peab iga inimene ja seda nii kodus, treeninglaagris kui võistlustel.

2018. aasta esimese kvartali viimane vallavalitsuse istung, kus hinnatakse ka sportlaste toetuste taotlusi, toimub kolmapäeval, 28. märtsil. Kõigil neil, kellel on plaan taotleda toetust I kvartalis, tuleb saata digiallkirjastatud taotlus vallavalitsusse hiljemalt 19. märtsiks.

 

Noorsportlaste toetus

Kellele:            7-26-aastasele Saue valla sissekirjutusega noorele

Millal:             neli korda aastas kvartali lõpus

Summa:          kuni 1600 eurot aastas

Lisainfo:          kaija.velmet@sauevald.ee või telefonil 5563 4407

Avalduse vorm:    https://sauevald.ee/et/kultuuriavaldused