« Tagasi

Vallapoolne kontakt Ukrainast saabunud sõjapõgenikule on piirkonna sotsiaaltööspetsialist

Saue Vallavalitsuse kriisikomisjon arutas Ukraina põgenikega seonduvat meie vallas, tegi vahekokkuvõtte nädala jooksul tehtust ja pani paika edasised plaanid.
 
Vallavalitsusele teadaolevalt on vallas ligikaudu 50 Ukraina sõjapõgenikku. Tõenäoliselt on neid rohkem, kuid kõik ei ole endast vallavalitsusse teada andnud.
 
Vallavalitsus palub seda teha: nii tekib pilt, millises piirkonnas on vaja pakkuda lasteaia- või koolikohti, osutada vältimatut abi majutuse, toidu, riiete või muuks eluks vajalikuga.
 
Seni siia jõudnud sõjapõgenikud on leidnud endale ise ajutise elukoha, tulnud sugulaste, sõprade või tuttavate juurde. Piirkonnad, kus nad paiknevad, on Laagri ja selle lähiümbrus, Saue ja selle lähiümbrus, Laitse, Riisipere ja Turba.
 
Vallapoolne kontakt Ukrainast saabunud sõjapõgenikule on piirkonna sotsiaaltööspetsialist.
 
 
Juhul, kui on vaja suhelda vene keeles, helistage Laine Elmikule telefonil 5366 9078, ja kui inglise keeles, siis Loona-Liis Kenzapile telefonil 557 1614.
 
Need meie valla inimesed, kes soovivad abistada ja majutada sõjapõgenikke, saavad sellest teada anda abivallavanem Riho Johansonile: telefon +372 508 2974, e-post info@sauevald.ee. Kui saadate e-kirja, pange palun kirja ka enda telefoninumber.
 
Et Ukraina sõjapõgenikule laieneks samad õigused, mis on Eesti kodanikel, tuleb taotleda ajutist kaitset, mida saab teha Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) kuues teenindussaalis kohapeal eelnevalt läbi interneti aega broneerides.
 
Broneeringu tegemisel saab abiks olla igaüks. Et kohapeal kulgeks kaitse vormistamine kiiremini, tuleks eelnevalt täita taotlusankeet iga saabunud pereliikme kohta. Ankeet on eesti, ukraina ja vene keeles kättesaadav ja välja prinditav ka valla kodulehel. Välja prinditud ankeete saab vallamaja ja halduskeskuste infosekretäride käest, sotsiaaltööspetsialistidelt ja rahvastikuregistripidajalt. 
 
Paraku on ajutise kaitse taotlemise ajad PPA teenindussaalides täitunud kiiresti ja põgenikele on oluline, et riik leiaks olukorrale lahenduse, kuna ajutine kaitse annab Ukraina sõjapõgenikule õiguse sotsiaaltoetustele ja -teenustele, end töötuna arvele võtta ja taotleda ravikindlustus, töötada, haridust omandada ja elukoht registreerida.
 
Vallavalitsus on viimasel nädalal tegelenud Riisipere endise lasteaiahoone korda sättimisega, et põgenikele ajutist elamist pakkuda, on üle vaadanud munitsipaalpinnad, uurinud, kuidas saabunud vaktsineeritud saaks, kui vaja, korraldanud toidu ja eluks vajalike esemete varumist. Koostamisel on küsitlusankeet, et saada teada, mis vanuses on meile saabunud sõjapõgenikud, kas nad vajavad lasteaia- või koolikohta, milline on nende taust, haridus ja töökogemus, kas nad soovivad tööle asuda, kas nende hulgas on lasteaia- või kooliõpetajaid või muid spetsialiste.
 
Endast on oodatud teada andma ka vallas elavad ukraina keelt kõnelevad vabatahtlikud, kes oleksid toeks meie lasteaedade ja koolide juures, kuhu Ukrainast saabuvad lapsed koha saavad või õppima asuvad. Tänase otsusena luuakse üks lisalasteaiarühm Ukrainast tulnud lastele Turba lasteaia juurde ja korraldatakse transport.
 
Kui tekib vajadus, luuakse selle õppeaasta lõpuni Saue Noortekekusesse, Laagri kultuurikeskusesse ja Riisipere halduskeskusesse päevakoolid, et Ukraina noortele tegevust ja keeleõpet pakkuda, neil aidata siinsesse ellu sisse elada.