« Tagasi

Vallavalitsus kehtestas jäätmeveo teenustasud Saue vallas

Saue Vallavalitsus kehtestas täna, 1. aprillil korraldatud jäätmeveo teenustasud Saue vallas.

Uued hinnad hakkavad kehtima ühinemiseelse Saue valla ja Saue linna territooriumil 1. maist 2020 ning ühinemiseelse Kernu ja Nissi valla territooriumil alates 1. aprillist 2021, mis kuupäevani osutab neis piirkondades teenust MTÜ Jäätmehalduskeskus tänaste hindadega.

Jäätmeveo teenuse hankel osutus parimaks AS Ragn Sells. Ettevõttel on vastavalt kontsessioonilepingule ainuõigus teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist Saue valla veopiirkonnas. Leping on sõlmitud 48 kuuks.

Korraldatud jäätmeveo teenustasu (s.o tühjenduse, veo ja käitluse) hinnad 1 m3 kohta 
 

 Jäätmeliik

 Hind käibemaksuta

Segaolmejäätmed

8,85 eurot

Aia- ja haljastusjäätmed

5,91 eurot

Paber ja kartong

0 eurot

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

0 eurot

Suurjäätmed

0 eurot

 

Vastavalt korraldusele esitab AS Ragn Sells vallavalitsusele jäätmekäitlusteenuste mahutipõhise hinnakirja, sh konteinerite rendi- ja müügihind, misjärel on hinnakiri leitav valla koduleheküljel ja ilmub vallalehes.

Saue Vallavalitsuse 1. aprilli 2020 korraldus nr 373 "Korraldatud jäätmeveo teenustasude kehtestamine"