« Tagasi

Vallavalitsus ootab arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekuid

Sel aastal toimub Saue valla arengukava põhjalikum uuendamine. Arengukava ja eelarvestrateegia näol on tegemist vallaelus peaaegu kõige tähtsamate dokumentidega, mis määravad sihi, kuhu meie vald lähiaastatel sammud seab, seega on kõik oodatud dokumentidega tutvuma ja arvamust avaldama.
 
Igal kohalikul omavalitsusel peab olema vähemalt neli aastat ettevaatav arengukava ja eelarvestrateegia.
 
Tänavu veebruaris toimus kaasamisseminar, kus osalesid volikogu ja selle komisjonide liikmed, kogukondade ja huvigruppide esindajad.
 
Maikuus jõudsid Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia volikokku arutamiseks.
 
Tänavu hõlmab arengukava endas ka teehoiukava, viimast on varasematel aastatel arutatud eraldi valdkondliku arengukavana. Sel aastal on teehoiukava kättesaadav eelarvestrateegia osana eraldi töölehel.
 
Olulise uuendusena on sel aastal võimalik Saue valla Geoinfo värava gis.sauevald.ee kaudu näha olulisi arengu- ja teehoiukavas kavandatud objekte valla kaardil ning teha omapoolseid ettepanekuid. Loomulikult saab teha ettepanekuid ka e-posti teel arengukava@sauevald.ee.
 
Milline on arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise ajakava?
Maikuu volikogu istungil toimus arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine. 
 
Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine toimub 30. maist kuni 17. juunini.
 
 
Arengukavas toodud investeeringud ja teehoiukava objektid on tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks kättesaadavad ka Saue valla Geoinfo värava kaudu gis.sauevald.ee.
 
Kõikidele, kes soovivad välja öelda oma arvamuse ja teha muudatusettepanekuid, on punaseks jooneks 17. juuni kell 17. Selleks ajaks ootab Saue Vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekuid.
Juuni lõpuks on plaanis muudatusettepanekud läbi töötada ning arengukava ja eelarvestrateegia suunatakse kavakohaselt teisele lugemisele augustis.
 
Indrek Eensaar
arendusosakonna juhataja