« Tagasi

Vallavalitsus suleb alatäitunud rühmad lasteaedades ja vabastab vanemad aprillis kohatasust

Saue Vallavalitsus otsustas 18. märtsi istungil sulgeda valla munitsipaallasteaedade alatäitunud rühmad 1. – 30. aprillini ja vabastada lapsevanemad selleks perioodiks lasteaiatasu maksmisest.
 
Kohatasust vabastus ei laiene automaatselt kõikidele Saue valla munitsipaallasteaedades käivate laste vanematele. Et vabastust saada, tuleb vanemal hiljemalt 31. märtsiks lasteaia direktorile teatada, kui ta ei soovi kasutada lapsehoiuteenust aprillis.
 
Märtsikuu eest tasuvad vanemad kohatasu väljastatud arvete alusel.
 
Sarnaselt munitsipaallasteaedadega tegi vallavalitsus Saue Vallavolikogule ettepaneku hüvitada vanematele aprillikuu kohamaksumus ka eralasteaedades ja –hoidudes, kellega on vallal leping ning kus 1,5-3-aastane laps juba kohta kasutab. kui vanemad annavad 31. märtsiks vallale teada, et laps aprillis kohta ei vaja. Seda ettepanekut arutab vallavolikogu 26. märtsi istungil.
 
Eriolukorra jätkudes pärast 1. maid on otsustatud kohatasust vabastust ja kohamaksumuse hüvitamist jätkata.
 
Saue valla lasteaedades käib 1220 last, eralasteaedades ja –hoidudes 360.
 
Saue vallavanema Andres Laisa sõnul töö lasteaedades jätkub, kuna lasteaiateenus on kujunenud olukorras võrreldav otseselt elutähtsate teenustega, nagu haigla- või päästeteenus, ja peab olema kättesaadav neile, kellel on vaja vältimatult tööl käia. „Kui tuleb otsus lasteaiad sulgeda, avame osade munitsipaallasteaedade ruumides ajutised lastehoiud," kinnitab vallavanem.
 
Kui tekkib vajadus avada ööpäevaringne rühm – näiteks meedikute lastele – lahendab vallavalitsus olukorra koostöös eralasteaedade ja –hoidudega, kes on Andres Laisa sõnul olnud vallale kauaaegsed head koostööpartnerid.
 
Saue vallas on sel nädalal vanematel olnud võimalus lapsed koju jätta. Munitsipaallasteaedades käib kohal vähem kui 10 % lastest. Seetõttu lubas vallavalitsus lasteaedadel rühmi koondada. Koondatud rühmas on kuni kuus, erandjuhul kuni 10 last. See annab võimaluse lubada personalist koju jääda esmajoones eakatel või krooniliste haigustega lasteaiaõpetajatel, abidel ja assistentidel, teises järjekorras 1.-4. klassi laste vanematel.
 
Nakkuskahtluse korral otsustab vallavalitsus koos lasteaia direktoriga, kas lasteaed või rühm sulgeda või kuidas edasi. Kui langeb sulgemisotsus, siis selle lasteaia või rühma lastele kahe nädala jooksul kohta asendusrühmas ei pakuta – peab olema kodus karantiinis.
 
Kuigi lapsed viibivad vaid oma rühmades, ujumis- ja võimlemistunde ei toimu ning õuealal on piiratud rühmade kokkupuutumine, soovitab vallavalitsus vanematel lapsed siiski koju jätta, kellel on vähegi võimalik.
 
Kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt, peavad jääma kindlasti kaheks nädalaks koju, samuti need, kelle puhul on kahtlus, et nad on kokku puutunud koroonaviirusesse haigestunuga. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda mitte lubada.