« Tagasi

Valminud on Saue linna Tule tänava renoveerimise eskiisprojekt

Projektis on lahendatud sõidutee katendiosa etapiviisiline renoveerimine, puuduvad jalgteed ning valgustus, sh teeületuskohtadel, haljastus puude ja põõsasgruppidega.
 
Projektis sisalduvaid töid kavandatakse etapiviisiliselt kooskõlas Saue valla eelarvestrateegiaga.
 
 
Arvamused ja ettepanekud saata 25. jaanuarikas e-posti aadressil info@sauevald.ee
 
Lisainfo
Indrek Brandmeister
Amet: teedespetsialist
Telefon: 654 1155534 07008
E-posti aadress: indrek.brandmeister@sauevald.ee