« Tagasi

Veskitammi liiklussõlme uudised! Liiklusskeemi muudatus septembriks ja oktoobriks

Nagu Laagri inimestele juba teada, käib Nordecon ASi poolt Pärnu maantee ja Veskitammi tänava ristil kolme jalakäijate tunneli ja tee rekonstrueerimine. Tänaseks on juba rakendunud uus jalakäijate liiklusskeem, kus vana olemasolev teeületuse foor ei tööta ning vanast harjumuspärasest kohast (ehk otse) üle Pärnu maantee  jalakäijad ei saa.

See on tingitud sellest, et peagi suunatakse autoliiklus raudteepoolsele Pärnu maantee sõidurajale ning Nõlvaku poolsel sõidurajal (Pääsküla jõgi-Jälgimäe tee) kaevatakse suur tunneli kaevik ning ka muu tee kaevatakse 1,7 sügavusse kaevikusse. Just need sügavad tunnelid ja teekaevikud on sellised, kust  paari kuu vältel ei ole ohutu inimesi töötsoonist läbi lubada.

Tasub eraldi märkimist, et Seljaku tänava otsast (Hortese juurest) peab Pärnu poolt tulles igal juhul sisse keerama, kui tahad siseneda Nõlvaku/Vanasilla piirkonda ning jõuda ka näiteks Nõlvaku lasteaeda. Pöörata tuleb tähelepanu sellele, et Nõlvaku tn otsast parempööret enam teha ei saa. Selleks on liiklejale skeemil ka eraldi kollase taustaga viited (Nõlvaku/Vanasilla). Ning oluline on skeemi pujul, et Seljaku tn-le ning endiselt ka Jälgimäe teele ei saa Tallinna poolt tulles teha vasakpööret.

Arutluse all oli taas Jälgimäe tee vasakpöörde lubatavus, kuid Maanteeameti liikluskorraldusosakonna hinnangul ei ole vasakpöörde ooteraja pikkus piisav ning seetõttu võivad vasakpöörde ootajad endiselt läbivat liiklust oluliselt takistada ning seetõttu pole vasakpöörde lubamine võimalik. Samuti tasub märkimist, et Nõlvaku ja Vanasilla tänavatelt on avatud üksnes väljapööre Tallinna suunale.

Selline jalakäijate liiklus nagu skeemidel kujutatud, kestab orienteeruvalt novembri esimese nädalani. Nõlvaku ja Vanasilla tänavalt liikleja peab liikuma üle Pääsküla jõe vana kivisilla ning enne Selverit on uus ajutine foor, kust saab ka üle tee. Sealsamas enne foori saab ka asuma ajutine (Viljaku bussipeatus) Tallinna suunal, mis avatakse bussiga linna sõitjatele sel reedel  31.08  keskpäeval.

skeem 1

skeem 2

Laagri keskuse poolsel teeküljel parandatakse ajutist jalgteed, lisatakse ohutuspiire järsule kaldale, lisatakse ajutise jalgtee lisavalgustus. Valla poolt on esitatud märkused, et jalakäijate liiklus peab olema ohutu ning turvaline ning seda jälgitakse ka kogu ajutise liikluse perioodil.

Liiklejal palutakse varuda ajutiste pikenevate jalgteede läbimiseks tähelepanelikkust, kannatust, viitade jälgimist ning mõned minutid lisaaega.

Kuna ehitustsoon on ohtlik ala, mis piiratakse mitmelt poolt piirdeaedadega, siis tasuks üle rõhutada kergliiklejale, et valest kohast üle tee jooksmine (sh üle ajutiste piirdeaedade ronimine jms) on seal väga ohtlik ja kõiki liiklejagruppe ohustav tegevus.

Lõpptulemusena on ehitajal ja vallal soov avada ka maantee alused valgustatud tunnelid veel selle aasta novembris ning ka Veskitammi raudtee ülesõit.

Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt.

Indrek Brandmeister
teedespetsialist