« Tagasi

Volikogu kinnitas Saue valla kalmistute kasutamise eeskirja

Saue valla kalmistute kasutamise eeskiri sätestab valla territooriumil asuvate valla omandis või valduses olevate kalmistute kasutamise korra.
 
Meie vallale kuuluvad Laitse ja Nissi kalmistu. Mõlemad on riikliku kaitse all olevad ajaloomälestised, mille haldamisel ja kasutamisel arvestatakse ka muinsuskaitse seadusest tulenevaid erisusi.
 
Valla kalmistuid haldab Saue Vallavarahaldus, tagab heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist.
 
Kalmistule on võimalik eraldada kuni nelja hauakohaga hauaplats. Et hauaplatsi saada, tuleb soovijal esitada kirjalik taotlus kas elektrooniliselt kalmistute registri Haudi (www.kalmistud.ee) kaudu või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatuna.
 
Seejärel sõlmitakse taotlejaga hauaplatsi kasutamise leping ja ta kantakse kalmistu registrisse kui hauaplatsi kasutaja.
 
Senisel hauaplatsi kasutajal, kelle nimele on kalmistute registris või vastavas nimistus vormistatud hauaplatsi kasutamise õigus Laitse või Nissi kalmistul, tuleb kontrollida registriandmete õigsust ja anda teada, kui neid on vaja muuta.
 
Aasta pärast, alates 12. veebruarist 2020 loetakse kõik kalmisturegistrisse kantud hauaplatsi kasutajad lepingu sõlminud hauaplatsi kasutajaks.

Kontaktid ja lisainfo