Vajalikud telefoninumbrid

LEHEKÜLG ON TOIMETAMISEL

OMAVALITSUS

Saue Vallavolikogu

Tule 7, Saue linn, Saue vald

679 0199, 521 7596 marlys.pajula@sauevald.ee sauevald.ee/vallavolikogu

Saue Vallavalitsus

Tule 7, Saue linn, Saue vald

679 0180 info@sauevald.ee

sauevald.ee/kontaktid

sauevald.ee/ametnikud

Laagri halduskeskus

Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald

654 1130

Riisipere halduskeskus

Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Saue vald

608 7231 

Haiba halduskeskus

Riisipere tee 8, Haiba küla, Saue vald

679 3014
Kohalike omavalitsuste infotelefon 1345 Ööpäevarongselt töötav kohalike omavalitsuste abitelefon abistab elanikke olmeprobleemide lahendamisel. Lisainfo

TURVALISUS

Hädaabinumber 112

Eestis ja mujal Euroopa Liidus (samuti Islandil ja Gruusias) on üks hädaabinumber (112) kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks.

Lisainfo
Päästeala infotelefon 1524 Helista, kui vajad päästealast infot või nõu. Lisainfo
Politsei- ja piirivalveameti infotelefon 612 3000 Helista, kui vajad infot teenuste, kontaktandmete, lahtiolekuaegade või teisaldatud autode kohta, teata liiklusohtlikest olukordadest. Lisainfo

Lääne-Harju konstaablijaoskond

Keskväljak 8a, Keila linn

612 4510 piirkonnavanem Mart Meriküll, mart.merikyll@politsei.ee

www.politsei.ee

sauevald.ee/korrakaitse-ja-turvalisus

Piirkonnapolitseinik

612 4515 (Keila)

612 4555 (Saue linn)

taavo.soodla@politsei.ee

Noorsoopolitseinik

612 4516 (Keila)

612 4555 (Saue linn)

katri.bergmann@politsei.ee

TEED JA TÄNAVAD

Maanteeinfo telefon 1510 Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta. Lisainfo

Talvine teehooldus

TEAVITA PROBLEEMIST

654 1155 534 07008 Saue vallas teostavad teede talihooldust perioodil 2018 sügis kuni 2022 kevad AS Kalsep ja OÜ Šeiker Teed. Vald on jagatud neljaks hoolduspiirkonnaks. sauevald.ee/talvine-teehooldus

Mustkattega teed

TEAVITA PROBLEEMIST

654 1155 534 07008 Mustkattega teede hoolde- ja remonttöödeks on Saue vallal sõlmitud leping OÜ-ga Landhe Trade. sauevald.ee/teed-ja-tanavad

Kruusakattega teed

TEAVITA PROBLEEMIST

654 1155 534 07008 Kruusakattega teede hooldus- ja remonttöödeks, tolmutõrje- ja niitmistöödeks on Saue vallal sõlmitud leping Šeiker Teed OÜ-ga. sauevald.ee/teed-ja-tanavad

KESKKOND

Keskkonnainfo telefon  1313 Helistage, kui märkate keskkonnareostust, ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või jäätmete ladestamist, loomade julma kohtlemist, muud keskkonnaalast õigusrikkumist. Lisainfo
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU    
AS Ragn Sells 606 0439 Saue linn ja endise Saue valla territoorium www.ragnsells.ee
MTÜ Jäätmehalduskeskus 615 0366 Endise Nissi ja Kernu valla territoorium jaatmehalduskeskus.ee
       

KRIISIABI

ohvriabi kriisitelefon 116 006 ööpäevaringne kriisinõustamine kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele Lisainfo