Vajalikud telefoninumbrid

 Saue Vallavalitsuse kriisiinfotelefoni number on 50 70 338. Kriisiinfotelefoni avamise otsustab hädaolukorra juht ning tavaolukorras on telefoninumber „välja lülitatud" olekus. 

Turvalisus

Teed ja tänavad

Elekter ja vesi

Keskkond

Transport ja teenindus

Tervishoid

Sotsiaal

Nõuandetelefonid

OMAVALITSUS

Saue Vallavolikogu

Kütise 8, Saue linn, Saue vald                                     

514 1279    

kerstin.vaikmaa@sauevald.ee sauevald.ee/vallavolikogu

Saue Vallavalitsus

Kütise 8, Saue linn, Saue vald

679 0180 info@sauevald.ee

sauevald.ee/vastuvotuaeg-ja-asukoht

sauevald.ee/ametnike-kontaktid

Laagri halduskeskus

Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald

654 1130

Riisipere halduskeskus

Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Saue vald

608 7231 

Haiba halduskeskus

Riisipere tee 8, Haiba küla, Saue vald

679 3014
Tagasi / Üles

TURVALISUS

Hädaabinumber 112

Eestis ja mujal Euroopa Liidus (samuti Islandil ja Gruusias) on üks hädaabinumber (112) kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks.

Lisainfo
Pääste infotelefon 1247 Helista, kui vajad päästealast infot või nõu. Lisainfo
Politsei- ja piirivalveameti infotelefon 612 3000 Helista, kui vajad infot teenuste, kontaktandmete, lahtiolekuaegade või teisaldatud autode kohta, teata liiklusohtlikest olukordadest. Lisainfo

Lääne-Harju konstaablijaoskond

Keskväljak 8a, Keila linn

612 4510

5307 4747

piirkonnavanem Mart Meriküll, mart.merikyll@politsei.ee

www.politsei.ee

sauevald.ee/korrakaitse-ja-turvalisus

Piirkonnapolitseinik Taavo Soodla

612 4515

524 8777

taavo.soodla@politsei.ee

PiirkonnapolitseinikJarmo Mõtus

612 4512

5382 9277

jarmo.motus@politsei.ee

Noorsoopolitseinik Triinu Eilo 

612 4516

5380 5536

triinu.eilo@politsei.ee

Veebipolitseinik Vladlen Jakovlev

  vladlen.jakovlev@politsei.ee
 
Tagasi / Üles

TEED JA TÄNAVAD

Maanteeinfo telefon 1510 Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta. Lisainfo

Talvine teehooldus

TEAVITA PROBLEEMIST

679 0180  teed@sauevald.ee  (E-R) Saue vallas teostavad teede talihooldust perioodil 2018 sügis kuni 2022 kevad AS Kalsep ja OÜ Šeiker Teed. Vald on jagatud neljaks hoolduspiirkonnaks. sauevald.ee/talvine-teehooldus

Mustkattega teed

TEAVITA PROBLEEMIST

679 0180  teed@sauevald.ee  (E-R)

Mustkattega teede hoolde- ja remonttöödeks on Saue vallal sõlmitud leping OÜ-ga Landhe Trade. sauevald.ee/teed-ja-tanavad

Kruusakattega teed

TEAVITA PROBLEEMIST

679 0180  teed@sauevald.ee  (E-R) Kruusakattega teede hooldus- ja remonttöödeks, tolmutõrje- ja niitmistöödeks on Saue vallal sõlmitud leping Šeiker Teed OÜ-ga. sauevald.ee/teed-ja-tanavad
Tagasi / Üles

KESKKOND

Keskkonnainfo telefon  1247 Helistage, kui märkate keskkonnareostust, ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või jäätmete ladestamist, loomade julma kohtlemist, muud keskkonnaalast õigusrikkumist. Lisainfo
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU    
AS Ragn Sells 606 0439 Saue valla territoorium www.ragnsells.ee
Loomade Hoiupaik 631 4747 Teated hulkuvatest loomadest ööpäevaringselt www.pets.ee
Tagasi / Üles

TERVISHOID

Saue Perearstikeskus Pärnasalu põik 3, Saue linn 670 9646 saue.perearstikeskus@mail.ee; saue.perearstikeskus@gmail.com (kordusretseptid) www.saueperearst.ee
Laagri Perearstikeskus Tervise 2, Laagri alevik 654 0230 info@laagriperearst.eeretsept@laagriperearst.ee (kordusretseptid) www.laagriperearst.ee
Riisipere Tervisekewskus OÜ     Metsa 5-3, Riisipere alevik 608 7102 ene.arro@medicum.ee FB
Turba Medicum          Metsa 3-48, Turba alevik 673 5503 medicum@medicum.ee www.medicum.ee

Haiba Medicum      Riisipere tee 8, Haiba

608 3452 medicum@medicum.ee www.medicum.ee
Mõisa Hambaravi  Pärnasalu 31, Saue linn 670 9015 info@moisahambaravi.ee www.moisahambaravi.ee
Laagri Hambaravi     Tervise 2, Laagri alevik 679 6806 hambaarst Mare Malberg www.hambaarst.ee
Perearsti nõuandetelefon 1220634 6630 Saab küsida nõu lihtsamate terviseprobleemide korral 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. Lisainfo
Mürgistusinfoliin 16 662

On suunatud kodukeemia, taimekaitse- ja putukatõrjevahendite, väetiste, kosmeetika, ravimite, narkootikumide, seente, taimede, alkoholi, mürkgaaside, mürgiste loomade hammustuste puhul abistama. Liin on avatud ööpäevaringselt, sellele helistamine on anonüümne.

Lisainfo
Eluliin

 

Vältimatu psühholoogiline abi iga päev Lisainfo
Emotsionaalse toe telefon

655 8088   (eesti keeles)

655 5688  (vene keeles)

Iga päev 19.00-07.00 neile, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte- ja perekonna probleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda. Lisainfo
Lastearst kuuleb 1599 Tallinna Lastehaigla nõuaandetelefon, kus nõu annavad kogenud lastearstid, iga päev 8.00-22.00,  kõneminuti hind 1 euro.  Lisainfo
Vähiliidu nõuandetelefon

800 2233

(lauatelefonilt)

631 1727

(mobiililt)

Helistaja saab infot vähktõvega seotud küsimustes, sh ennetamise, varajase avastamise, diagnoosi ja raviga seotud küsimustes. Tasuta liin on avatud tööpäeviti 10-12 ja 18-20, sellele helistamine on anonüümne. Lisainfo
Ämmaemanda nõuandetelefon 12 252 Telefon töötab ööpäev läbi, samuti nädalavahetustel ja riigipühadel. Kohest professionaalset nõu ja vastuseid küsimustele annavad pikajalise kogemusega ämmaemandad. Lisainfo
Haigekassa infotelefon 16363   www.haigekassa.ee
Tagasi / Üles

SOTSIAAL

Sotsiaalkindlustusamet

612 1360

16 106

  www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Ohvriabi kriisitelefon 116 006 Annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles. Lisainfo
Lasteabi telefon 116 111 Teata abivajavast lapsest Lisainfo
Tugitelefon naistele 1492 Üleriigiline 7/24 lühinumber on toeks füüsilist, vaimset, majanduslikku ja / või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes: tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida; soovivad leida olukorrast väljapääsu; vajavad tuge murele lahenduste otsimisel; otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda; tahavad analüüsida võimalikke variante vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks; on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust; on langenud vägistamise ohvriks. Lisainfo
Tagasi / Üles

ELEKTER JA VESI

Elektrilevi rikketelefon 1343   Lisainfo
Eesti Energia erakliendi teenindus 777 1545   Lisainfo
Eesti Energia ärikliendi teenindus 777 2020   Lisainfo
AS Tallinna Vesi avarii-info (Saue linn) 626 2400   Lisainfo
AS Tallinna Vesi kliendiinfo (Saue linn) 626 2200   Lisainfo
AS Kovek valvetelefonid (tänavavalgustus kogu vallas, vesi ja kanalisatsioon, v.a Saue linn)

Lisainfo

Rikketeated

ühinemiseelne Saue vald 5666 7796  
ühinemiseelne Nissi vald 5887 0605  
ühinemiseelne Kernu vald 5646 3025    
      Saue linn  5666 7796    
Tagasi / Üles

TRANSPORT JA TEENINDUS

Elroni infotelefon 616 0245 Rongiinfo telefonilt saab ööpäevaringselt infot sõiduplaanide, hinnakirjade ja muu reisirongiliiklusega seonduva kohta. Lisainfo
Bussiinfo 12 550 Informatsioon sõiduplaanide ja piletihindade kohta. Lisainfo
Autoabi 5907 8000   Lisainfo
Lukuabi 1556; 1880    
Tagasi / Üles

NÕUANDETELEFONID

Tarbijakaitse nõuandetelefon 620 1707
Helista, kui sul on kauplejaga tekkinud vaidlus, kuid sa ei tea oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda; oled kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud, kuid ei saa kauplejalt 15 päeva jooksul vastust; oled kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud ja vastuse saanud, kuid vastuses pakutud lahendus pole vastuvõetav.
www.ttja.ee
Merevalvekeskus 619 1224   Lisainfo
Tööinspektsiooni infotelefon 640 6000   Lisainfo
Maksuameti infotelefon 1811   Lisainfo
Mänguriliin 15 410 Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuse nõuandeliin sõltlastele ja nende lähedastele. Lisainfo
Tagasi / Üles