Valimistega seotud õigusaktid

Ühinemise teel moodustuva Saue valla volikogu valimisteks valimiskomisjoni liikmete nimetamine (komisjoni moodustamiseks võttis iga ühineva omavalitsuse volikogu - Saue linn, Saue, Nissi ja Kernu vald - vastu sama sisuga otsuse).

Seaduse kohaselt on komisjoni esimees vallasekretär.

Valimiskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid aastal 2017

Valimskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid alates aastast 2018