Valingu küla

MTÜ Valingu ja Aila külaselts

rg-number 80406590
 
kontaktisik Maris Zernand-Vilson, telefon 529 9153.