Valingu küla

MTÜ Valingu ja Aila külaselts
rg-number 80406590

kontaktisik Maris Zernand-Vilson, telefon 529 9153.

Elanikke seisuga 01.02.2018 kokku 255