Välisõhk

Välisõhk

Välisõhku puudutavaid teemasid reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus.

Välisõhu kvaliteedi, saasteainete, lõhna jne üle teostab järelevalvet Keskkonnainspektsioon.

Eelimetatud probleemide puhul  ning  lisaks:

keskkonnareostuse  või reostusohu kahtluse;
ebaseadusliku metsaraie;
jäätmete ebaseaduslik ladestamise;
massiliselt esinevate surnud loomade või lindude;
loomade julma kohtlemise;
maanteedel liikluses hukkunud suurulukite;
ja muude keskkonnaalaste õigusrikkumiste puhul
helistage numbril 1313.

 

Müra

Välisõhus leviva müra üle teostab järelevalvet Terviseamet. Müra kaebuste puhul pöörduge Terviseametisse telefonil 694 3500  või e-posti aadressil kesk@terviseamet.ee