Väljastatud avaliku ürituse load

1. juulil antud avaliku ürituse luba

Teemandi pargi promenaadi õhtukontserdid

8., 15., 22. ja 29. juulil Teemandi pargis Laagri alevikus Saue valla territooriumil. Ürituse eest vastutav isik on Ingrid Novikova: telefon 5346 5917, e-post ingrid.novikova@sauekultuur.ee (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 698)

10. juunil antud avaliku ürituse luba

Vatsla täika

18. juulil kell 9-15 Vatsla tee ja Kodasema tee ristmiku ümbruses Vatsla külas Saue valla territooriumil. Ürituse eest vastutav isik on Arvo Vardja: telefon 504 1346, e-post surm@surm.ee (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 637)

26. veebruaril antud avaliku ürituse luba

Saue laadad

21. märtsil, 20. juunil, 12. septembril ja 28. novembril 2020. a kell 9-16 Pärnasalu põik 11 platsil Saue linnas Saue valla territooriumil. Ürituse eest vastutav isik on Silvi Pärn: telefon 5805 0167, e-post laadakorraldus@gmail.com (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 219)

22. jaanuaril antud avaliku ürituse luba

Saue OTT

2020. aasta igal kolmapäeval kell 17.00-19.00 Pärnasalu 19 maja ees parklas Saue linnas Saue valla territooriumil. Ürituse eest vastutav isik on Egon Müür: telefon 505 2436, e-post egon.muur@lastehaigla.ee (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 71).