Väljastatud avaliku ürituse load 2023

18. jaanuari istungil antud avaliku ürituse luba

Allika sulps

28. jaanuaril 2023. aastal kell 12-16 Allika külas Härgesoo tiigi kaldal ja tiigis. Ürituse korraldaja ja vastutav isik on Raili Kann: telefon 5880 2929, e-post raili.kann@gmail.com (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 42)

4. jaanuari istungil antud avaliku ürituse load

Kuuskede põletamine

8. jaanuaril 2023. aastal kell 16-18 Laagri alevikus Jõekääru pargis. Ürituse korraldaja on Saue Kultuuri- ja Huvikeskus. Ürituse eest vastuavad isikud on Marion Undusk: telefon 5366 4410, e-post marion.undusk@sauekultuur.ee ja Andres Siitan: telefon 5464 0189, e-post andres.siitan@sauekultuur.ee (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 3)