Saue Valdur

Kontakt

E-posti aadress leht@sauevald.ee
Reklaami broneerimine reklaam@sauevald.ee. Reklaami tellimisel saatke e-kirjaga soovitatult kujundatud reklaam, selle ilmumise aeg, suurus ja maksja rekvisiidid.

Toimetus

Kommunikatsioonijuht Anne-Ly Sumre
Telefon 654 1156, 525 4146
E-posti aadress annely.sumre@sauevald.ee
 
Avalike suhete juht Sirje Piirsoo
Telefon 679 0175, 510 6932
E-posti aadress sirje.piirsoo@sauevald.ee

Saue valla leht Saue Valdur ilmub 2018. aasta jaanuarist.

 • Tasuta
 • Värviline
 • 12 või 16 lehekülge
 • Tiraaž: 10 000
 • Formaat: A3
 • Ilmub kaks korda kuus
 • Levib otsepostitusena kõikidesse Saue valla territooriumil olevatesse postkastidesse

Saue valla lehe ilmumise graafik

Saue valla leht ilmub kaks korda kuus. Kojukanne teostatakse kolme päeva jooksul. Toimetusel on mõjuvatel põhjustel õigus lehe ilmumisgraafikut muuta.
 
2020. aastal on leht kandes
13.-15. jaanuar; 27.-29. jaanuar; 10.-12. veebruar; 25.-27. veebruar; 9.-11. märts; 23.-25. märts; 13.-15. aprill; 27.-29. aprill; 11.-13. mai; 25.-27. mai; 8.-10. juuni; 22.-24. juuni; 6.-8. juuli; 20.-22. juuli; 10.-12. august; 24.-26. august; 7.-9. september; 21.-23. september; 12.-14. oktoober; 26.-28. oktoober; 9.-11. november; 23.-25. november; 7.-9. detsember; 28.-30. detsember
 
2020. aasta lehenumbrid
Saue Valdur veebruar nr 27 (51) (toimetaja Anne-Ly Sumre
Saue Valdur jaanuar nr 26 (50) (toimetaja Sirje Piirsoo)
 
 NB! Pärast kontrollsõite Laagri aleviku siseliinil selgus, et olenevat kellaajast on sõiduaega veidi juurde vaja. Et sel momendil oli vallaleht, mis on kojukandes 27.-29. jaanuaril, juba trükitud, ei ole sõiduplaan selles õige. TÄPSUSTATUD SÕIDUPLAAN  
Saue Valdur jaanuar nr 25 (49) (toimetaja Anne-Ly Sumre)
 

Reklaami hinnakiri juriidilistele ja eraisikutele

Hinnakiri põhineb
Reklaami mõõt mm (laius x kõrgus) Hind eurodes
260 x 364 mm, 1 lk 650
260 x 180 mm, 1/2 lk 325
128 x 180 mm või 260 x 87 mm, 1/4 165
128 x 87 mm, 1/8 85
62 x 87 mm, 1/16 40
62 x 41 mm, 1/32 25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 5 eurot või kuni 400 tähemärki koos tühikutega 10 eurot. 
 • Tasuline kirjutis (reklaamtekst) ettevõttest või organisatsioonist, selle toodetest, teenustest või ettevõtmistest vastavalt hinnakirjale koos eraldi märgitud tunnusega „reklaamtekst".
 • Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohalike volikogude valimiste aastal valimistele eelneval kolmel kuul on valimistega seotud poliitilise reklaami ja reklaamteksti maksimumsuurus ühes lehenumbris ¼ leheküljest ja rakendub hinnakirja hind kahekordses määras.
Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:
 • Saue valla ametiasutused ja hallatavad asutused;
 • Saue vallas toimuvate kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel (maksimummõõt 1/16);
 • teised kohalikud omavalitsused ja sotsiaalreklaami pakkujad;
 • mitteärilistel eesmärkidel kaastunde- ja tänuavalduste ning sünnipäevaõnnitluste esitajad;
 • kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ning üksikkandidaadid kohalike omavalitsuste volikogude ja riigikogu valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt (maksimummõõt 1/8) valimistele eelneva kuu lehes;
 • juriidiline isik, kes reaalselt tegutseb Saue valla territooriumil töökuulutuste (maksimummõõt 1/16) reklaamimisel.
Sama tellija korduvkuulutuse või reklaami puhul on soodustus:
 • alates 2. järjestikusest avaldamiskorrast 10%;
 • alates 10. järjestikusest avaldamiskorrast 30%;
 • alates 20. järjestikusest avaldamiskorrast 40%.