Saue vallavalitsuse koosseis

Andres Laisk  
Amet:  vallavanem, vallavalitsuse liige
Telefon: 504 7527
E-posti aadress: andres.laisk@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, rahandus ja krediit
   
Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon:  508 2974
E-posti aadress: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 511 2059
E-posti aadress: andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Peedo Kessel
Amet vallavalitsuse liige
Telefon: 5770 3128
E-posti aadress: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Eva Puusta
Amet: vallavalitsuse liige
Telefon:  5380 4563
E-posti aadress: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Nils Joonas Põldme
Amet: vallavalitsuse liige
E-posti aadress: nilsjoonas.poldme@sauevald.ee
   
Arpo Põld
Amet:  vallavalitsuse liige
E-posti aadress: arpo.pold@sauevald.ee
   
Mihhail Jallajas
Amet: vallavalitsuse liige
E-posti aadress: mihhail.jallajas@sauevald.ee