Vältimatu sotsiaalabi teenus

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.
 
Vältimatu abina tagatakse vähemalt toit, riietus ja ajutine majutus. Vältimatut abi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
 
Ajutise majutuse võimalus on tagatud läbi Saue Sotsiaalkeskuse osutatava öömaja teenuse. Sotsiaaltööspetsialistil on õigus suunata majutust vajavat inimest ka teiste teenuseosutajate juurde.
 
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse:
  • isikutele, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Saue vald;
  • abi vajamise hetkel Saue valla haldusterritooriumil viibivale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on väljapool Saue valda kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsusega;
  • isikule, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata ja kes viibib abi vajamise ajal Saue valla haldusterritooriumil
  • ajutiselt Eestis viibivale välismaalsele juhul, kui ta viibib abi vajamise ajal Saue valla haldusterritooriumil.
Vältimatu sotsiaalabi andmist korraldab piirkonna sotsiaaltööspetsialist.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla