Vältimatu sotsiaalabi toetus

Vältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele, nagu toit, riietus ja ajutine peavari, aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast. 
 
Toetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.