Vältimatu sotsiaalabi toetus

 

Vältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele, nagu toit, riietus ja ajutine peavari, aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

Annetatud toiduabi jagamine

Sotsiaaltöötaja kannab Toidupanga toiduabi nimekirja inimese või leibkonna, kelle:
  • Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vald;
  • leibkonna kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist on ühe leibkonna liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (s.o 2 x 200 eurot). Eluasemekulude arvestamise alus on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused;
  • majanduslik olukord on ettenägematute kulutuste tõttu muutunud raskeks;
 
Nimekirja kantakse inimesed nende enda nõusolekul pärast seda, kui KOV-i sotsiaaltöötaja on nende abivajaduse välja selgitanud. Abisaajate nimekirja jääb inimene abivajaduse hindamise kuuks ja sellele järgnevaks kolmeks kuuks. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle. Kui inimene soovib abist loobuda, tuleb sellest teavitada piirkonna sotsiaaltöötajat. Mitte kohaleilmumise korral, sellest ette teavitamata, kustutatakse abivajaja nimekirjast.
 
Hetkel abistab Saue vallas elavaid abivajajaid Tallinna Toidupank, mida haldab SA Eesti-Hollandi Heategevusfond. Tallinna Toidupank käib Saue vallas bussiga toiduabi jagamas kaks korda kuus (reedeti). Toiduabi jaotamist korraldab Sotsiaalministeerium, kasutades Euroopa Abifondi vahendeid. 
 

 

 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla