Vanamõisa küla

MTÜ Vanamõisa Küla

Vanamõisa Seltsimaja

Aadress:
Allika tee 10, Alliku küla, Saue vald
Kontaktisikud:
seltsimaja juhataja Katrin Krause 5140761

seltsimaja perenaine Aino Kiirend 538 09386
E-mail:
info@kodukyla.ee
Koduleht:
www.kodukyla.ee

 

Vanamõisa Vabaõhukeskus
www.vabaõhukeskus.ee

Tegevjuht Katrin Krause
katrin@kodukyla.ee, tel 514 0761  

 

Vanamõisa-Alliku  arengukeskus haarab Vanamõisa küla, samuti Alliku küla
lõunapoolsed alad. Piirkond on vastavalt valla üldplaneeringule oluliseks kinnisvaraarenduse
sihtalaks. Piirkondlikuks kultuuri, noorsootöö- ja  seltsielu keskuseks on Vanamõisa
seltsimaja. Piirkond asub Saue linna mõjusfääris, mistõttu arengutegevused on mõistlik teha koostöös Saue linnaga.

MTÜ Vanamõisa küla loodi 2003.a, samal aastal võeti vastu ka otsus Vanamõisa küla arengukava koostamiseks. Kümne tegevusaasta jooksul on MTÜ Vanamõisa küla olnud juhtivaks jõuks Saue valla keskpiirkonna arendamisel. MTÜ tegevuse eesmärk on piirkonnale omaste kultuuritraditsioonide hoidmine, kultuuriürituste korraldamine, seltsitegevuse hoogustamine, lähikülade arendamine ja koostöö Saue vallaga, lisaks piirkonna külaelu kaasaegsemaks muutmine ja kodukandi heakorrastamine, ühiste probleemide lahendamine ja majandustegevuse arendamine. MTÜ Vanamõisa küla oluliseks eesmärgiks on arendada koduküla sotsiaal- ja kultuurilist keskkonda, mis on ka kooskõlas Saue valla arengukavaga. MTÜ Vanamõisa küla haldusesse kuulub Vanamõisa seltsimaja ja Vanamõisa vabaõhukeskus. MTÜ Vanamõisa küla kannab piirkonna kultuurilis-ajaloolist väärtust, alustades kolme küla seltsimaja renoveerimisega 2003 a. ja sinna avaliku seltsimaja loomisega, mis tänaseks on kujunenud piirkonna kultuurielu kandjaks ning Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamisega, mis on kujunenud oluliseks vaba-aja rajatiseks kogu Saue vallas. Väärtuste alustala paneb pika küla aktiivsete inimeste teotahe ning pea poolesaja pealine vabatahtlike olemasolu, kes aitavad panustada väärtuste loomisesse. Ühiselt arvestatakse kujunenud traditsioonidega ja nende traditsioonide arendamise ja jätkusuutlikkusega, arvestades piirkonna vajadusi ja arenguvõimalusi.

Elanikke seisuga 01.02.2018 kokku 530