Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
 
Saue vald pakub öömaja teenust Saue Sotsiaalkeskuse ruumides aadressil Tule 7, Saue linn, Saue vald.
 
Öömaja teenust osutatakse isikutele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald või isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi ei ole Saue vald, kuid kes viibivad vältimatu sotsiaalabi vajamise hetkel Saue vallas.
 
Öömaja teenust on üldjuhul õigus kasutada kuni üks nädal, alates neljandast päevast on teenus tasuline.
 
Saue Sotsiaalkeskusel on õigus keelduda teenuse osutamisest juhul, kui inimese vajadusi on võimalik tagada muul inimesele kättesaadaval viisil või kui öömaja vajaja on alkoholi või narkootilises joobes.
 
Öömaja teenuse saamiseks peab isik pöörduma Saue Sotsiaalkeskuse või Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole.
 
Teenuse taotlemisel on isik kohustatud:
  • esitama isikut tõendava dokumendi;
  • andma sotsiaaltöötaja või teenuseosutaja nõutavaid lisaselgitusi;
  • tutvuma öömaja sisekorraeeskirjaga ning keelatud esemete ja ainete nimekirjaga ning kinnitama oma allkirjaga, et kohustub neid täitma.
 
Teenuse saamise õigust hindab ja isiku teenusele suunamise otsustab Saue Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja.
 
Teenus on tasuline. Saue valla elanikele on alates neljandast ööbimisest kuus hinnaks 3 eurot öö inimese kohta. Isikutele, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukoht ei ole Saue vald, osutatakse teenust ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega hinnaga 20 eurot öö inimese kohta.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Raivo Piiritalo
Saue Sotsiaalkeskuse juhataja kt
Telefon: 510 1704
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla