Vatsla küla

Vatsla arengukeskus hõlmab Vatsla küla, tuumiku moodustab ajalooline Vatsla küla, Vatsla aiandusühistute maa-ala ja Kodasema tee ääres asuv (kuigi administratiivselt Hüüru küla territooriumil, kuid sisuliselt Vatslaga kokku kasvanud) Kodasema uuselamupiirkond. Sealsetes suvilapiirkondades on loodud võimalused vee- ja kanalisatsionivõrkudega liitumiseks, samuti viidud mustkatte alla kõik peamised teed. Sellega on loodud eeldused piirkonna kiireks kasvuks ning linnalähedaseks asumiks muutumiseks. Vatsla külas käib neli korda päevas buss, mis viib Tallinnasse ning vatsla küla piiril tegutseb eralastehoid. Ajalooline külaosa pakub samas kõike maaelule omast, seda vaid 20 kilomeetrid  pealinna südamest.  Eelmise sajandi keskpaigani oli küla ühendatud kitsarööpmelise raudrtee kaudu Nõmmega. 

Külas puudub aktiivne ja kogu piirkonda koondav külaselts. Ühiastegevust on piirkonnas arendanud MTÜ Kodasema Külaselts. Samuti toimub iga aastaselt novembrist külas suur ilutulestikushow, mida korraldab kohalik entusiast Arvo Vardia www.surm.ee

Elanikke seisuga 01.02.2018 kokku 317