Vee-ettevõtted ja hinnad

 

Saue vallas on ametlikult vee-ettevõtjateks kinnitatud järgmised vee-ettevõtted:

1)   Kovek AS (reg. nr 10395123) (679 67 57, E-mail:info@kovek.ee, WWW: www.kovek.ee).
Lisainfo ja hinnad

 

2)   OÜ Watercom (reg. nr 11944939) tegevuspiirkondadeks on:

Laagri-Alliku tegevuspiirkond - Laagri alevikus ja Alliku külas Tallinna reoveekogumisalal ulatuses, mis hõlmab Laagri-Alliku reoveekogumispiirkonna, millest on välja arvatud arvatud Instituudi teest lääne poole (Kotka tee suunas) jääv ala, Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama planeeringuala, Pilliroo tegevuspiirkond, Männimetsa põik tänav, Koru tänav ja Koru põiktänav. Alus: Saue Vallavolikogu otsus nr. 48 30. juunist 2011.

Padula tegevuspiirkond - Vanamõisa külas Padula perspektiivsel reoveekogumisalal, mis on määratud Saue Vallavolikogu 18. juuni 2009 otsusega nr 028 kehtestatud "Saue valla Vanamõisa küla Pärnu mnt ja raudtee vahelise ala detailplaneering" planeeringualal ning on seeläbi eraldatud Saue Vallavolikogu 24. augusti 2006 otsuse nr 70 punktiga 1 moodustatud tegevuspiirkonnast. Alus: Saue Vallavolikogu otsus nr. 48 30. juunist 2011.

 

OÜ Watercom tegevuspiirkondades kehtivad eraisikutele Tallinna linna tariifid:

 

 

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

Eraisikute joogivesi

0,95

1,14

Eraisikute kanalisatsioon

0,78

0,94

 

 

Kokku

2,08

 

 

3) Alliku küla Kurvi tootmiskompleksi planeeringualadel moodustatud tegevuspiirkonnas on vee-ettevõtjaks määratud AS Alliku OS (reg. nr 10030456). Alus: Saue Vallavolikogu 29. märtsi 2012  otsus nr 024.

 

4)  Vatsla küla Saare, Piiritsa ja Sininõmme planeeringualade tegevuspiirkonnas on  vee-ettevõtjaks määratud OÜ Lekree Majad (reg. nr 10864262).

Alus: Saue vallavolikogu otsus nr. 093 26. oktoobrist 2006.

 

5)  Tuula küla tegevuspiirkonnason vee-ettevõtja AS Rever (reg. nr. 10543049). Alus: Saue vallavolikogu otsus nr. 045 27. novembrist 2008.

Tuula piirkond

Vesi    

1m3     

0,75

0,90

Kokku

 

0,75

0,90

 

Liitumine Saue linnas