Vee-ettevõtted

Saue linna territooriumil on vee-ettevõtja AS Tallinna Vesi.

Tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks leiate vee-ettevõtja kodulehtelt.

AS-i Tallinna Vesi kontaktid

AS-i Tallinna Vesi avariitelefon 626 2400

 

Mujal Saue vallas on vee-ettevõtja AS Kovek.

Tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks leiate vee-ettevõtja kodulehelt.

AS-i Kovek kontaktid

AS-i Kovek valvetelefonid